Kaple sv. Antonína

Nejhezčí výhled

Výhled na celé město

Původně dřevěná kaple sv. Antonína byla postavena v roce 1654 a dle základací listiny její vybudování iniciovali dolnokouničtí občané k poctě patronů sv. Antonína Padovánského a sv. Floriána… „aby se přimluvili za obyvatele, kteří každoročně strádají různými ohni a záplavami“. Ke stavbě přispěly okolní obce Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Malešovice, Odrovice a další z kounického knížecího panství. O sto let později byla přestavena na stavbu zděnou, neboť nestačila velkému počtu poutníků. Budova kaple má velkou klenutou kopuli a tři vchody – hlavní a dva boční.

Kapličky – jednotlivá zastavení křížové cesty – byly vybudovány někdy na počátku 19. století. Roku 1899 byly do jednotlivých zastavení pořízeny z Blanska litinové plastiky, každá o hmotnosti padesát kilogramů. Původně tam byly obrazy staré křížové cesty z kostela u řeky, jenž byl po povodni roku 1862 zbourán. Staré obrazy ze zastavení se poděly neznámo kam.

V roce 1948 byla kaple, poškozená válečnými událostmi, opravena. Další generální oprava začala roku 2013. Práce začaly vysekáním dřevin a od července probíhaly hlavní práce na střeše. Rekonstrukce kaple pokračovala v roce 2015 opravou fasády.

Díky umístění kaple zde můžete spatřit nejhezčí výhled na takřka celé město i s jeho největšími památkami.

Nabízené služby

vhodné pro rodiny

Otevírací doba

V současné době je kaple využívána především za poutí ve svátek sv. Antonína, při jiných příležitostech, než jsou církevní svátky, není přístupná.

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 66/2
664 64 Dolní Kounice

tel.: 739 652 980, 513 030 427