Pravoslavný chrám sv. Barbory

Ve stínu ostatních

Historie plná změn

Zčásti skrytá lidskému zraku, přesto po několik století součást dolnokounické historie. To je malebná, nedávno zrekonstruovaná pravoslavná kaple, lidově zvaná Barborka.

Kaple v dnešní podobě byla vystavěna Jiřím Richtrem z Brna za Ferdinanda Ditrichsteina v r. 1688. Gotické kněžiště z původního sboru v upravené podobě zůstalo zachováno a k němu byla přistavěna renesanční přístavba vlastní kaple, nad jejímž vchodem je znak Dietrichsteinů (vinařské nože) s uvedeným letopočtem. Původně zde měla sekta bratří Valdenských a Boleslavských svoji modlitebnu – sbor v gotickém slohu – které Jan ze Žerotína daroval svůj dům. V roce 1560 k němu daroval dům také Jiří ze Zástřizl, aby v něm správce sboru bydlel a bratří měli kde provozovat své řemeslo.

Po zatopení a uzavření starého farního kostela u řeky v r. 1862 zde byly se souhlasem mikulovských Dietrichsteinů až do roku 1879 konány všechny katolické bohoslužby, křty, svatby a pohřby. Kaple ovšem tomuto účelu sloužila jen jako nevyhovující, malé provizorium a to jen do doby, než byl postaven a otevřen nový farní kostel.

Po první světové válce v r. 1921 kapli sv. Fabiána a Šebestiána kounické obecní zastupitelstvo pronajalo nově vzniklé Církvi československé husitské na dobu 15 let. V devadesátých letech 20. století byla kaple za pomoci města důkladně opravena a pravidelně se zde konají nedělní pravoslavné bohoslužby. Bývají zde také pořádány výstavy nebo koncerty duchovní a vážné hudby, jako např. každoročně ve vánočním období nebo i při jiných příležitostech v průběhu roku

Nabízené služby

vhodné pro rodiny

vhodné pro seniory

parkoviště 250 metrů

Otevírací doba

Konají se zde pravidelné nedělní pravoslavné bohoslužby.

Příležitostně se zde pořádají výstavy a koncerty duchovní a vážné hudby.

Jindy po telefonické domluvě

Tel.: 733 722 506

[email protected]

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 66/2
664 64 Dolní Kounice

tel.: 739 652 980, 513 030 427